Własność intelektualna, reklama, media i nowe technologie

  • obsługa prawna w zakresie prawa autorskiego, prawa  patentowego, prawnej ochrony design’u, znaków towarowych oraz innych dóbr niematerialnych
  • pomoc przy dokonywaniu zgłoszeń, współpraca z rzecznikami patentowymi
  • zarządzanie własnością intelektualną, przygotowywanie umów wdrożeniowych, know – how, licencyjnych i przenoszących prawa
  • analiza ryzyka związanego z korzystaniem z własności intelektualnej
  • dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej
  • reprezentacja w sporach sądowych dotyczących nieuczciwej konkurencji
  • opiniowanie w zakresie prowadzonych działań reklamowych, ocena akcji reklamowych
  • przygotowywanie i monitorowanie wdrażania strategii ochrony danych osobowych w firmie
  • przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej w mediach
  • reprezentacja w procesach o naruszenie dóbr osobistych.