Fundusze inwestycyjne. Papiery wartościowe i rynki kapitałowe. Usługi płatnicze.

  • reprezentacja Klientów przed organami nadzoru (Komisją Nadzoru Finansowego)
  • doradztwo w zakresie regulacji obrotu papierami wartościowymi
  • przygotowywanie i przeprowadzanie emisji akcji spółek publicznych
  • przygotowywanie i przeprowadzanie wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji
  • finansowanie długiem przedsięwzięć gospodarczych
  • doradztwo w zakresie rynków NewConnect i Catalyst
  • przygotowywanie i opiniowanie wzorców umów, warunków i regulaminów produktów bankowych i maklerskich
  • doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych
  • pomoc przy tworzeniu struktur optymalizacyjnych za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych
  • obsługa prawna systemów płatności elektronicznych