Handel międzynarodowy, spedycja i prawo przewozowe.

  • przygotowywanie umów w zakresie międzynarodowego obrotu handlowego
  • opiniowanie, sporządzanie umów przewozu i spedycji w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego CMR
  • doradztwo w zakresie ubezpieczeń transportowych
  • odwołania od kar(ITD) nakładanych na przewoźników