Prawo spółek handlowych i prawo upadłościowe

  • prowadzenie kompleksowych obsług prawnych spółek handlowych
  • doradztwo w zakresie optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej
  • tworzenie umów i statutów spółek oraz zabezpieczanie interesów wspólników, akcjonariuszy
  • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego
  • reprezentacja wierzycieli przed syndykiem, nadzorcą sądowym, zarządcą oraz sędzią – komisarzem
  • reprezentacja w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
  • reprezentacja syndyka masy upadłości w postępowaniach sądowych związanych z odzyskiwaniem wierzytelności
  • upadłość konsumencka