Prawo rodzinne i spadkowe

  • reprezentacja w sprawach o rozwód i separację
  • doradztwo i reprezentacja w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków
  • pomoc prawna przy kształtowaniu umownych ustrojów majątkowych małżeńskich (sporządzanie projektów intercyz)
  • doradztwo, sporządzanie projektów umów konkubenckich
  • prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku w tym dotyczących ważności testamentu, procesów o zachowek, spraw dotyczących wydziedziczenia i niegodności dziedziczenia
  • reprezentacja w postępowaniach o dział spadku