Prawo podatkowe

  • optymalizacja podatkowa działalności gospodarczej, planowanie podatków
  • optymalizacja podatkowa za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych zamkniętych
  • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
  • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  • doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług
  • doradztwo w zakresie podatku od czynności cywilno – prawnych
  • doradztwo prawne w zakresie należności celnych