Prawo karne, odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna

  • reprezentacja w sprawach karnych gospodarczych i tzw. „white – collar crime”
  • reprezentacja doradców inwestycyjnych i maklerów papierów wartościowych  przed organami odpowiedzialności zawodowej
  • doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyka: odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych, niegospodarności, problemów związanych z utrudnianiem dochodzenia roszczeń
  • obrona i reprezentacja w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego
  • obrona i reprezentacja w sprawach karnych skarbowych
  • obrona i reprezentacja w sprawach o wykroczenia