Badania kliniczne, prawo farmaceutyczne i ochrony zdrowia

  • doradztwo w zakresie dystrybucji produktów leczniczych w sprawach związanych z handlem lekami oraz importem równoległym
  • doradztwo w zakresie promocji i reklamy produktów leczniczych, reprezentacja w postępowaniach dotyczących zgodności reklam z przepisami prawa farmaceutycznego
  • doradztwo w zakresie wymogów krajowych i dyrektyw UE dotyczących przygotowania/rejestracji/prowadzenia badania klinicznego, w tym doradztwo w zakresie ubezpieczeń w badaniach klinicznych, stosowania Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej, zawierania umów o prowadzenie badania klinicznego, ochrony prawnej uczestników badań klinicznych
  • reprezentacja w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z badaniem klinicznym