Odpowiedzialność odszkodowawcza i windykacja

 • prowadzenie postępowań o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę z tytułu błędów medycznych
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych związanych z wypadkami komunikacyjnymi
 • prowadzenie postępowań o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez Skarb Państwa
 • reprezentacja w sprawach o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami, przygotowywanie i opiniowanie ugód
 • reprezentacja w postępowaniu cywilnym oraz karnym, w charakterze pokrzywdzonego, interwenienta ubocznego, dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym
 • przygotowywanie umów factoringowych i forfaitingowych, ugód
 • analiza i przygotowanie zabezpieczeń kredytowych
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • prowadzenie procesów przeciwegzekucyjnych