Kariera

Oferujemy możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom ostatnich lat studiów prawniczych oraz absolwentom prawa.

Od kandydatów oczekujemy ugruntowanej wiedzy prawniczej, zainteresowania obszarami praktyk Kancelarii, dobrej znajomości przynajmniej jednego języka obcego, umożliwiającej pracę w tym języku.

Osoby zainteresowane prosimy uprzejmie o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres Kancelarii lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@akgk.pl.

Kancelaria zapewnia możliwość uzgodnienia terminu praktyki, a rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.