Kancelaria

Znaczące projekty partnerów AKGK:

  • przekształcenie kilkudziesięciu spółek SPV (sp. z o.o., S.A.) w spółki komandytowo – akcyjne należących do jednego z największych polskich deweloperów z GPW
  • opracowanie prospektu emisyjnego jednej z czołowych polskich firm IT
  • transakcja zbycia akcji jednego z największych polskich operatorów hotelowych
  • przekształcenie spółek SPV ze struktury holdingowej wiodącego polskiego producenta mebli i opracowaniu struktury funduszu inwestycyjnego zamkniętego
  • przekształcenie spółek jednej z największych polskich firm  w branży IT notowanej na GPW i stworzenie struktury optymalizacji podatkowej za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych
  • przygotowywanie i prowadzenie procesu emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych FIZ
  • opracowanie struktury optymalizacji podatkowej za pośrednictwem spółek prawa luksemburskiego i cypryjskiego (SICAV)
  • pierwsze w Polsce postępowanie obejmujące upadłość układową
  • pierwsza w Polsce zmiana upadłości likwidacyjnej w upadłość układową
  • rejestracja i wprowadzenie na rynek kilkunastu nowych znaków towarowych