Strona główna

Z głębokim żalem pragniemy poinformować, że w piątek 16 marca 2018 r. zmarł Pan adw. dr Piotr Kostański.

KANCELARIA

Kancelaria AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara powstała, aby połączyć zawodowe doświadczenia i różnorodne zainteresowania jej założycieli w jedną siłę.

W ramach Kancelarii AKGK zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek, instytucji państwowych, małych i średnich przedsiębiorstw, a także osób indywidualnych.

Kancelaria AKGK świadczy pomoc prawną w szczególności poprzez reprezentowanie Klientów przed sądami i organami administracji publicznej, sporządzanie umów, prowadzenie w imieniu naszych Klientów negocjacji oraz bieżące doradztwo. W obszarze naszej praktyki znajduje się również obrona w sprawach karnych.

Kancelaria
Adwokacka
AKGK

W oparciu o wiedzę i doświadczenie zapewniamy najwyższą jakość usług, dostosowując zakres działań do wymagań Klientów.

 

PRO
BONO

Kancelaria AKGK udziela nieodpłatnie pomocy prawnej jednostkom sektora NGO – stowarzyszeniom i fundacjom.